PROCEDURĂ privind privatizarea societăților comerciale cu profil piscicol

PROCEDURĂ

privind privatizarea societăţilor comerciale cu profil piscicol şi a amenajărilor
piscicole concesionarea terenurilor din domeniul public al statului şi vânzarea
terenurilor din domeniul privat al statului pe care sunt amplasate amenajările
piscicole

TEMEI LEGAL:

• O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr.317/2009;
• O.U.G. nr. 88/1997, privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi
completările ulterioare;
• Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare
terenuri proprietate publică sau privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea
Agenţiei Domeniilor Statului cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării cu modifiocările
şi completările ulterioare;
• O.U.G nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate
publică;
• Codul comercial;
• H.G. 626/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001
privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate
publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor
Statului, cu modificarile si completarile ulterioare;
• H.G. nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr
88/1997 şi a Legii nr. 137/2002;
• H.G. nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri
proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei
Domeniilor Statului, cu modificarile si completarile ulterioare;
• H.G. nr. 545//2010 privind organizarea şi funcţionarea A.N.P.A.;
• H.G. nr. 725/ 2010 privind reorganizarea şi funcţionarea M.A.D.R.precum şi a unor
structuri aflate în subordinea acestuia;
• H.G. nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publică;
• H.G. nr.354/2005, pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri
proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei
Domeniilor Statului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 626/2001, modificată şi
completată prin H.G. nr.859/22.07.2009;
• Ordinul MADR nr. 168/23.07.2010 privind aprobarea structurii organizatorice detaliate, a
Regulamentului de organizare şi funcţionare şi al statului de funcţii al ANPA;
• Ordinul MADR nr. 181/12.08.2010 privind înfiinţarea Comisiei de privatizare a
societăţilor comerciale cu profil piscicol, a amenajărilor piscicole şi de concesionare a
 1terenurilor pe care sunt amplasate amenajărilor, precum şi a altor terenuri aferente
acestora din domeniul public al statului; Ordin nr. 804/2005 pentru aprobarea
Instructiunilor privind stabilirea suprafetelor de teren cu destinatie agricolă ce se atribuie
direct, prin concesionare, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 354/2005,
completat şi modificat prin Ordinul M.A.D.R. nr. 644/23.10.2009;
• Decizia nr 292/18.082010, emisă de Preşedintele – Director General ANPA , privind
componenţa Comisiei de privatizare.

Pentru descarcarea documentului intreg intra aici :  DESCARCA

Share:

No comments:

Post a Comment

ads

Popular Posts

Labels

Recent Posts

Calendar Pescuit Solunar

Get it on Google Play Calendar Pescuit Solunar

Calendar Solunar Android App

Get it on Google Play

Pages

Theme Support

Need our help to upload or customize this blogger template? Contact me with details about the theme customization you need.