• AJVPS

  Fishing and Hunting Romania - Blog de vanatoare si pescuit.Ultimele stiri din domeniu.This theme is Bloggerized by AJVPS.

 • AJVPS

  Fishing and Hunting Romania - Blog de vanatoare si pescuit.Ultimele stiri din domeniu.This theme is Bloggerized by AJVPS.

 • AJVPS

  Fishing and Hunting Romania - Blog de vanatoare si pescuit.Ultimele stiri din domeniu.This theme is Bloggerized by AJVPS.

 • AJVPS

  Fishing and Hunting Romania - Blog de vanatoare si pescuit.Ultimele stiri din domeniu.This theme is Bloggerized by AJVPS.

 • AJVPS

  Fishing and Hunting Romania - Blog de vanatoare si pescuit.Ultimele stiri din domeniu.This theme is Bloggerized by AJVPS.

Sezonul de vânătoare în Republica Moldova 2019

                          Sezonul de vânătoare în Republica Moldova 2019
Sezonul de vânătoare în Republica Moldova 2019


Sunt propuse spre aprobare în Republica Moldova următoarele termene de vânătoare în sezonul 2018-2019 la:

1.     mistreți — de la 29 septembrie 2018 până la 30 decembrie 2018;2.    vulpi, șacali — de la 18 august 2018 până la 26 februarie 2019;3.    iepuri de câmp — de la 25 noiembrie 2018 până la 30 decembrie 2018;4.    porumbei (porumbelul gulerat, guguștiuc, turturică) — de la 18 august 2018 până la 30 decembrie 2018;5.     prepelițe — de la 18 august 2018 până la 14 octombrie 2018;6.     fazani — de la 6 octombrie 2018 până la 13 ianuarie 2019;7.     gâște (gârlița mare, gâsca de vară) — de la 22 septembrie 2018 până la 30 decembrie 2018;8.     rațe (rața mare, rața lingurar, rața pestriță, rața cu cap castaniu, rața mica, rața cârâitoare), lișițe, găinușe de   baltă — de la 22 septembrie 2018 până la 30 decembrie 2018;9.     limicole (sitar de pădure, nagâț, becațina mică, becațina comună) — de la 22 septembrie 2018 până la 30 decembrie 2018.
Conform comunicatului, vânătoarea ar urma să fie organizată în zilele de miercuri, sâmbătă, duminică și în zilele de sărbători, iar în fondurile cinegetice din fondul forestier gestionat de Agenția „Moldsilva" să aibă loc pe tot parcursul săptămânii.Dacă va fi susținut de Guvern, vânătorii moldoveni vor putea să vâneze în total 15700 de iepuri de câmp, 20 de mii de fazani, 1800 de gâște, 18 mii de găinușe de baltă, lișițe și rațe, 3 mii de limicole, 1 mie 700 de porumbei și 18 mii de prepelițe.Se prezumă că vor putea fi sacrificați 394 de mistreți, iar cota de recoltare la vulpi și șacali să fie nelimitată.S-a propus interzicerea vânatului de cerbi, mufloni, căpriori, bursuci, potârniche, porumbei de scorbură, becațina mare, culicul cu cioc subțire, sitarul de mal, culicul mare și toate speciile de păsări răpitoare, pe parcursul întregului sezon de vânătoare.


Share:

Comunicat ANPA privind permisul de pescuit recreativ

COMUNICATE DE PRESA privind emiterea și eliberarea permiselor de pescuit recreativ

COMUNICATE DE PRESA privind emiterea și eliberarea permiselor de pescuit recreativ

În atenția pescarilor recreativi!
  În data de 01 aprilie 2019 Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură (ANPA) a postat pe site-ul sau oficial www.anpa.ro, un anunț privind eliberarea permiselor de pescuit recreativ în habitatele piscicole naturale, cu excepția RBDD, în care s-a menționat că în scurt timp de la publicarea în Monitorul Oficial a modificării Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 60 din 08.03.2017 privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale, cu excepția Rezervației Biosferei “Delta Dunării“, ANPA va începe emiterea permiselor de pescuit recreativ pentru anul 2019 prin intermediul unui soft informatic online, data exactă urmând a fi publicată pe site-ul oficial www.anpa.ro. De asemenea, în acest anunț a fost prezentată și modalitatea de obținere a permisului, cât și obligațiile care revin posesorilor de permis de pescuit recreativ.
  Vă aducem la cunoștință că în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2017 din 6 ianuarie 2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative publicată în Monitorul Oficial nr. 15 din 6 ianuarie 2017, permisul de pescuit recreativ este gratuit, iar Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură nu va percepe nici o taxă în vederea eliberării permisului de pescuit recreativ!
  Menționăm toate aceste aspecte pentru ca doritorii de permise de pescuit recreativ să nu devină victimele unor persoane care vor specula noua metodă de emitere a acestora. Ca urmare vă recomandăm să nu apelați la persoane terțe pentru obținerea permisului de pescuit recreativ (care este gratuit) contra unor sume de bani.

Share:

Calendarul de pescuit solunar 2019 disponibil în Google Play !

Calendarul de pescuit solunar 2019 disponibil în Google Play !

Calendar de pescuit solunar pentru a afla zilele favorabile pescuitului.Calendarul Solunarul de pescuit este un instrument util pentru pescarii specializați pe orice tip de peste. Calendarul Solunarul de Pescuit constituie un calendar care prezintă activitatea zilnica a peștilor, conform mai multor factori printre care cei mai importanți sunt soarele, luna și fluxul apei. Consultarea unui solunar poate fi de ajutor în stabilirea unor reușite partidelor de pescuit, în acest fel mărindu-se șansele unei partide de pescuit. Calendarul solunar este influențat de poziția și influenta soarelui si a lunii asupra apei. Aplicația funcționează și offline,dar este recomandat sa aveți și o conexiune internet pentru a primi pe parcurs noi informații. La sfârșitul anului aplicația își va face automat update la următorul an dacă sunteți conectat la Internet.Fir întins!


Nota : Utilizatorii care au descarcat aplicația in 2018 nu trebuie sa facă decât update.#calendar #calendarsolunar #calendardepescuitsolunar #pescuit #fishing #lunare #pesca

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://play.google.com/store/apps/details?id=escudesign.com.calendarsolunar

https://play.google.com/store/apps/details?id=escudesign.com.calendarsolunar
Calendar Solunar 2019Share:

Cel mai puternic și portabil WiFi detector de pești din lume - SP100 T-POD !

Cel mai puternic și portabil WiFi detector de pești din lume - SP100 T-POD !


SP100 T-POD este un sistem ultra-portabil, cu transmițător WiFi, care dispune de o baterie autonomă. Poate fi aruncată departe de barca ta. Forma sa unică permite T-POD-ului să aibă o viteza de pana până la 8,04672 kilometri oră. SP100 are o rază de transmisie de până la 91.44 metri și va funcționa timp de 4 ore cu o singură încărcare. Reîncărcarea este ușoară, puteți utiliza portul USB al computerului sau încărcătorul USB prin plug-in. In apă , dispozitivul T-POD se activează și se oprește automat pentru a economisi energie. SP100 are un singur fascicul de 30 de grade, un semnal cu fascicul larg, folosind o frecvență de transmisie de 125 kHz. SP100 T-POD este cel mai puternic emițător Wi-Fi portabil din lume, și incape cu ușurință în buzunar, astfel încât să puteți lua oriunde, si cântărește doar 114 grame! Son. ar Phone va concura astăzi ca fiind cel mai tehnologic sonar de pe piață. Lungimea totală a benzii de semnal permite transmiterea  completă a culorilor, iar  semnalul de calitate HD  va fi trimis direct către dispozitivul dvs. inteligent(Smartphone). Nu aveți nevoie de o arie de acoperire  a semnalului telefonului mobil pentru a îl folosi, Sonar Phone va funcționa oriunde în lume. Sonar Phone își  creează propriul hotspot Wi-Fi și veți putea împărtăși semnalul cu cine doriți.  Software-ul este disponibil gratuit in App Store sau Google Play și funcționează atât cu sistemele Android cât și cu sistemele IOS.
Share:

Model permis pescuit sportiv 2019 , ordinul ministrului si anexe


      MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
ORDIN 
   Nr.60/2017
  sursa anpa ,ro
privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea
practicării pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale
cu excepţia Rezervației "Delta  Dunării"
M.O. nr.179/13.03.2017 
Având în vedere:
 - referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură nr. … ….
 - consultările  cu membrii Comitetului Consultativ pentru Sectorul Pescăresc din care fac parte
reprezentanții forurilor de reprezentare ale asociațiilor de pescari  legal constituite la nivel 
național; 
 - realizarea obiectivelor privind Politica Comună în domeniul PescuituluI pentru  asigurarea
protecţiei şi  conservării resurselor acvatice vii  prin planuri multianuale pentru managementul
durabil al resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale şi implementarea politicilor
referitoare la ecosistemele acvatice  şi la mediu;
- necesitatea reglementării accesului la resursele acvatice vii;
- necesitatea înbunătăţirii administrării și exploatării durabile a resurselor acvatice vii din
habitatele piscicole naturale;
- întărirea activităţilor de control, inspecţie şi colectare date, corelată cu consolidarea
răspunderilor şi sancţiunilor.

Luând în considerare prevederile: 
-  art.2  pct 18² și  27
, art. 9 alin.(1) și alin.(3), art. 23 alin. (4)  și alin.(5), art.56 alin.(2) din
Ordonanţa  de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura;
-art. X din Legea nr.1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea
și completarea unor acte normative;
- art. 2 alin. (1) și art.17  din Legea nr. 333/2003privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi
protecţia persoanelor,republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul:
- art. 2 alin. (1), litera c) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările şi completările
ulterioare;
-  art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr.30/2017 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din
Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru
Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor.ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:


Art.1. Atribuirea dreptului de pescuit recreativ în habitatele piscicole naturale din România, cu
excepția Rezervației Biosferei "Delta Dunării", se face de către Agenţia Naţională pentru Pescuit
şi Acvacultură denumită în continuare ANPA, în calitate de administrator al resurselor acvatice
vii pe baza unui permis nominal emis de către ANPA și eliberat de aceasta sau de asociațiile de
1
pescari în scop recreativ, după caz, fără perceperea de taxe și tarife, astfel:
 -direct către pescarii în scop recreativ pentru Dunăre cu brațele sale, Marea Neagră  și
habitatele piscicole naturale necontractate de asociațiile de pescari recreativi;
   -  către asociațiile de pescari în scop recreativ legal constituite şi recunoscute, prin încheierea
pe o perioadă de 10 ani  de contracte  pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ
pentru toate celelalte categorii de habitate piscicole naturale.


Art.2.-(1) Practicarea pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale cu excepţia
Rezervației Biosferei Deltei Dunării, se face în baza permiselor emise anual  de ANPA şi eliberate
direct de aceasta către pescarii recreativi sau prin asociațiile de pescari recreativi care au
încheiate contracte de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ.
(2) Permisul de pescuit recreativ este valabil atât pentru zonele pe care  asociaţia al cărei
membru este a încheiat contracte de utilizare în scop recreativ a resurselor acvatice vii, cât şi
pentru zonele pe care alte asociaţii au încheiate contracte, pe bază de reciprocitate, fără a se
depăşi capacitatea anuală de pescuit stabilită pe bază de studii ştiinţifice de specialitate.
(3) Practicarea pescuitului recreativ de către pescarii neafiliați la o asociație de pescari în scop
recreativ, se face în baza regulamentului propriu al asociației care are încheiate contracte de
utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ  pentru zona/zonele de pescuit recreativ
solicitată/solicitate de aceștia.
Art.3. Modelul permisului de pescuit recreativ eliberat de asociațiile de pescari în scop recreativ
este prevăzut în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art.4. Modelul permisului de pescuit recreativ pentru Dunăre cu braţele sale, Marea Neagră şi
habitatele piscicole naturale necontractate  de asociaţiile de pescari în scop recreativ este
prevăzut în Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art.5. Pentru încheierea contractelor de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ
solicitanții vor depune la sediul filialelor regionale ale ANPA/Direcția politici și inspecții
maritime o solicitare scrisă pentru zona/zonele de pescuit recreativ delimitată/delimitate
conform deciziei președintelui ANPA, care sa aibă  anexat următoarele documente:
a) certificatul din Registrul special, eliberat de grefa Judecătoriei/Tribunalului de la sediul
asociației de pescari, cu cel mult 30 zile înainte de data depunerii documentației;
b) înregistrarea de către ANPA în Registrul unic de evidenţă a asociaţiilor de pescari în scop
recreativ;
c) numărul mediu de membri pescari recreativi înregistraţi în documentele asociației în anul
precedent solicitării;
d) planul de management pentru practicarea pescuitului recreativ  al asociației pentru
zona/zonele de pescuit recreativ solicitată/solicitate, elaborat de instituţii de cercetare din
domeniul pescuitului şi acvaculturii, pentru o perioadă de 10 ani;
e) lista dotărilor tehnice proprii;
f) lista personalului propriu pentru controlul/paza obiectivelor aferent zonei/zonelor de pescuit
recreativ solicitate (în copii conforme cu originalele);
g) lista personalului propriu cu studii  medii sau superioare (în copii conforme cu originalele).
h) ultima situaţie financiară;
i) certificat fiscal ( din care să rezulte că nu înregistrează datorii la Direcția Generală Finanțe
Publice şi Consiliul local ).
Art.6. Conţinutul Planului de management pentru practicarea pescuitului recreativ   este
prezentat în Anexa nr. 3 care face parte din prezentul ordin.
Art.7. Grila de evaluare este prezentată în Anexa nr. 4 care face parte din prezentul ordin.
Art.8.Perioadele pentru depunerea solicitărilor, evaluarea acestora și perioada pentru
solicitarea de clarificări se stabilesc prin decizia președinelui ANPA.
Art.9.Perioadele de depunere a contestațiilor și de soluționare a acestora se stabilesc prin
decizia președinelui ANPA.
Art.10.Comisiile de evaluare a documentațiilor depuse de solicitanți și Comisiile de soluționare a
contestațiilor se stabilesc prin decizie a președinelui ANPA în termen de 10 zile lucrătoare de la
intrarea în vigoare a prezentului ordin.
Art.11. Aprobarea modelului de contract de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ se
stabilește prin decizia președinelui ANPA în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare
a prezentului ordin.
Art.12. ANPA va asigura publicitatea prealabilă a prevederilor prezentului ordin  care să conducă
la un tratament nediscriminatoriu pentru toți solicitanții.
Art.13.–(1) Atribuirea  contractului pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ se
va face în favoarea solicitantului care obține punctajul cel mai mare, calculat în conformitate cu
criteriile și grila de evaluare; 


 (2)În situația existenței unor  punctaje egale pentru zona/zonele de pescuit
solicitată/solicitate, contractul pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ se va
atribui solicitantului care  obține punctajul mai mare  la capacitatea tehnico-profesională.
Art.14. Contractele aflate în derulare produc efecte juridice până la termenul prevăzut în
contract.
Art.15.(1) Asociaţiile de pescari în scop recreativ care au încheiate contracte pentru utilizarea
resurselor acvatice vii în scop recreativ cu ANPA, au obligația refacerii resurselor acvatice vii din
habitatele piscicole naturale prin populări cu puiet de pește;
  (2) Speciile și cantitățile de puiet de pește se stabilesc prin contract și acte adiționale;
  (3) Nerespectarea prevederilor alin.(1) atrage de drept rezilierea contractului de utilizare a
resurselor acvatice vii în scop recreativ.
Art.16. Asociaţiile de pescari în scop recreativ care au încheiate contracte pentru utilizarea
resurselor acvatice vii în scop recreativ asigură paza cu personal propriu angajat și autorizat în
condițiile legii  și  colaborează cu personalul ANPA cu drept de inspecţie  şi control  în acţiunile
de constatare și sancționare a contravențiilor și infracțiunilor în domeniul pescuitului recreativ.
Art.17.(1) Pentru întocmirea Raportului anual de colectare date, asociațiile de pescari în scop
recreativ au obligația să prezinte ANPA situația centralizatoare a capturilor realizate de către
membrii săi până la data de 31 ianuarie a anului în curs, pentru anul precedent;
  (2) Asociațiile de pescari  în scop recreativ prezintă pentru fiecare trimestru, până la data de
10 ale lunii următoare trimestrului, situația nominală  actualizată a pescarilor recreativi membrii
ai asociației.
Art.18. La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii și
dezvoltării rurale nr. 369/2016 privind condițiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv,
regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum și modelele permiselor de
pescuit recreativ/sportiv, publicat în Monitorul Oficial al României, ParteaI, nr. 252 din 5 aprilie
2016 se abrogă.
Art.19. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.MINISTRU

     Petre DAEA


Anexa nr. 1

Modelul permisului de pescuit nominal
eliberat de asociațiile de  pescari în scop recreativ

Față


Model permis de pescuit sportiv eliberat de către asociațiile de pescariVerso :
Pescuitul recreativ a oricăror specii de pești și alte viețuitoare acvatice vii  din habitatele
piscicole naturale aparținând zonei/zonele contractate pentru utilizarea resurselor acvatice vii
în scop recreativ, se realizează cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura,aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr.317/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale ordinului comun al ministrului
agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului privind stabilirea perioadelor și zonelor
de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție a resurselor acvatice vii.
Descriere :
Permisul este de tip plastifiat, de culoare alba, cu element de siguranță;
Dimensiunile formatului sunt: lungime – 10 cm, lățime – 6,5 cm.

PERMIS
DE PESCUIT RECREATIV

Data eliberării ...........

2
0
1
9

NUME……………………………………
PRENUME………………………………
CNP………………………………………
ASOCIAȚIA……………………………
Carnet de membru nr.........
 S 000123                                 

                          L.S.


Anexa nr.2


Modelul permisului de pescuit recreativ nominal
pentru Dunăre, Marea Neagră și habitatele piscicole naturale necontractate de asociațiile de
pescuit recreativ
Față


Model permis pescuit sportiv Dunăre - Marea Neagra 2019

Verso :
Pescuitul recreativ a oricăror specii de pești și alte viețuitoare acvatice vii  din Dunăre cu
braţele sale, Marea Neagră  și  habitatele piscicole naturale necontractate de asociaţiile de
pescuit recreativ se realizează cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura,aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr.317/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale ordinului comun al ministrului
agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului privind stabilirea perioadelor și zonelor
de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție a resurselor acvatice vii.
Descriere :
Permisul este de tip plastifiat, de culoare albastră, cu element de siguranță;
Dimensiunile formatului sunt: lungime – 10 cm, lățime –7cm.

PERMIS
DE PESCUIT RECREATIV
Data eliberării .........

NUME……………………………………
PRENUME………………………………
CNP………………………………………
Filiala regională ANPA/Direcția pentru
politici și inspecții marine.................

2
0
1
9

S 000123

                          L.S.                     
L.S.Anexa nr.3

Planul de management pentru practicarea pescuitului recreativ  al
asociației…………………………………………………………………………..

Capitolul 1: Datele de identificare şi de delimitare a zonei/zonelor de pescuit recreativ.
Capitolul 2: Scurt istoric a activităţii din ultimii ani ai asociaţiei de pescuit  recreativ în
zona/zonele de pescuit solicitată/solicitate (se exceptează asociațiile de pescuit recreativ
înființate în anul solicitării "start-up-urile");
 2.1.Evoluţia resurselor acvatice vii, pe specii;
 2.2. Investiții realizate în domeniul pescuitului recreativ;
 2.2. Activităţi de înbunătăţire a condițiilor de mediu, de pază și control efectuate în scopul
protecției resursei acvatice vii ;
2.3. Unități de acvacultură înregistrate în Registrul Unităților de Acvacultură destinate
producerii și creșterii peștelui și pescuitului recreativ;
 2.4. Populările cu puiet de peşte efectuate ( cantități anuale și pe specii, larve, puiet
predezvoltat, cuiburi embrionate);
 2.5. Evoluţia numărului de pescari recreativi ai asociației pe ultimii  ani;
 2.6. Acțiuni realizate de educare a pescarilor în scop recreativ pentru protecţia resurselor
acvatice vii şi a mediului acvatic.
Capitolul3: Investițiile  propuse pentru protecţia şi dezvoltarea durabilă a resursei acvatice vii.
3.1. Investiții propuse în protecția zonelor de reproducere și creștere a puietului în habitatele
piscicole naturale;
3.2. Investiții propuse în unități de producere a puietului de pește necesar populării habitatelor
piscicole naturale;
3.3. Investiții propuse în facilități pentru desfășurarea activității de pescuit recreativ;
3.4. Investiții propuse în facilități pentru îmbunătățirea activităților de pază și protecție a
resurselor acvatice vii (mijloace de transport  auto, ambarcațiuni,etc.);
Capitolul 4: Evaluarea resurselor acvatice vii.
Capitolul 5: Dimensionarea capturii totale admisibile  anuale şi a capacităţii de captură
exprimată în număr de permise de pescuit recreativ care se pot elibera anual.
Capitolul 6: Regulamentul de practicare a pescuitului recreativ al asociaţiei.
Capitolul 7: Sistemul de evidenţă şi raportare a capturilor către ANPA


                                                                                                                                                                                                  Anexa nr.4

Grila de evaluare
Grila de evaluare
Nr.crt.
Criteriul de evaluare
Punctaj max.
I
Criterii de constituire și funcționare
25
I.1 Asociația este legal constituită 
     Eliminatoriu 
I.2 Asociația este înregistrată în Registrul unic de evidenţă a asociaţiilor de pescari recreativi 
     Eliminatoriu 
I.3 Numărul mediu de membri pescari înregistraţi în documentele asociației


- până la   1.000 ( în această categorie se includ "start-up-urile")
10

- de la 1.001 la   3.000
 15

- de la 3.001 la    5.000
 20

-  mai mult de   5.000 
  25
II
Planul de management
 40
II.2 Capitolul 2                                                                                                                                       max. 10 puncte
10
II.3 Capitolul 3                                                                                                                                       max. 10 puncte
10
II.4 Capitolul 4                                                                                                                                       max. 6 puncte
6
II.5 Capitolul 5                                                                                                                                       max. 5 puncte
5
II.6 Capitolul 6                                                                                                                                       max. 5 puncte
5
II.7 Capitolul 7                                                                                                                                       max. 4 puncte
4
III
Criterii de capacitate tehnico/profesională
35
III.2 Existența dotărilor tehnice proprii
- Mașini de teren                                                                                     max. 8 puncte
- Ambarcațiuni                                                                                        max. 8 puncte
- Alte dotări (binoclu, arme pază, uniforme, mijloace comunicare, etc.)  max. 4 puncte
20
8
8
4
III.3 Personal propriu (total)- din care:
- studii medii                                                                                                                                    max. 4 puncte
- studii superioare                                                                                                                             max. 5 puncte
- avizat pentru paza obiectivelor (aferent zonei/zonelor de pescuit recreativ solicitate)                      max. 6 puncte 
15
4
5
6
IV
Criterii de capacitate economică şi financiară

IV.1 Certficat fiscal ( din care să rezulte că nu înregistrează datorii la D.G.F.P. şi Consiliul local )
    Eliminatoriu

Total 
100


Share:

ads

Popular Posts

Labels

Recent Posts

Calendar Pescuit Solunar

Get it on Google Play Calendar Pescuit Solunar

Calendar Solunar Android App

Get it on Google Play

Pages

Theme Support

Need our help to upload or customize this blogger template? Contact me with details about the theme customization you need.