Lege privind regimul armelor și munitiilor - 2014

Lege privind regimul armelor și munitiilor  - 2014

Parlamentul României
Lege nr. 295/2004
din 28/06/2004
Versiune actualizata la data de 19/12/2011 privind regimul armelor şi al muniţiilor
___________
@Text actualizat la data de 19.12.2011. Actul include modificările din următoarele acte:
- Legea nr. 288/2011 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 892 din 16/12/2011.
___________
@Pus în aplicare prin:
- Norma metodologică publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 241 din 23/03/2005.
- Norma metodologică publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1050 din 29/12/2006.
Legea privind regimul armelor si munitiilor
Legea privind regimul armelor și munițiilor
Domeniul de reglementare
Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileşte categoriile de arme şi muniţii, precum şi condiţiile în care deţinerea, portul,folosirea şi operaţiunile cu aceste arme şi muniţii sunt permise pe teritoriul României.
(2) Prevederile prezentei legi nu se aplică operaţiunilor cu arme şi muniţii efectuate de către instituţiile publice cu
atribuţii în domeniul apărării, siguranţei naţionale şi ordinii publice.
Definiţii
Art. 2. - În sensul prezentei legi, definiţiile şi categoriile armelor, muniţiilor, persoanelor şi documentelor sunt:
I. Definiţii generale
1. arma - orice obiect sau dispozitiv a cărui funcţionare determină aruncarea unuia sau mai multor proiectile,substanţe explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori împrăştierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, în măsura în care se regăseşte în una dintre categoriile prevăzute în anexă;
2. arma de foc - orice armă portabilă cu ţeavă care poate arunca, este concepută să arunce sau poate fi transformată
să arunce alice, un glonţ ori un proiectil prin acţiunea unui combustibil de propulsie; se consideră că un obiect poate fi
transformat pentru a arunca o alice, un glonţ sau un proiectil prin acţiunea unui combustibil de propulsie dacă are
aspectul unei arme de foc şi, ca urmare a construcţiei sale sau a materialului din care este confecţionat, poate fi
transformat în acest scop; în înţelesul prezentei legi, nu sunt incluse în definiţia armelor de foc armele prevăzute în categoriile D şi E din anexă;
3. piesa - orice element sau element de înlocuire special conceput pentru o armă de foc, care este esenţial pentru
funcționarea acesteia, inclusiv o țeava, o fremă ori un recuperator de gaze, manşonul mobil sau butoiașul, cuiul
percutor ori închizătorul şi orice dispozitiv conceput sau adaptat pentru a reduce zgomotul provocat de tragerea unui
foc de armă;
4. componentă esențiala - mecanismul de închidere, camera cartuşului şi/sau ţeava armelor de foc, care, în calitate de obiecte separate şi în măsura în care sunt funcţionale, sunt incluse în categoria armelor de foc pe care sunt montate sau pentru care sunt concepute să se monteze;
5. muniţia - ansamblu format din tub cartuş, încărcătură de azvârlire, capsă de aprindere şi, după caz, proiectil;
6. operaţiuni cu arme, piese şi muniţii - producerea, confecţionarea, asamblarea, intermedierea, modificarea,
prelucrarea, repararea, experimentarea, vânzarea, cumpărarea, închirierea, schimbul, donaţia, comodatul,
sponsorizarea, importul, exportul, transportul, tranzitul, transferul, transbordarea, depozitarea, casarea şi distrugerea
armelor de foc, a pieselor şi a muniţiilor pentru acestea;
7. uz de armă - executarea tragerii cu o armă;
8. urmărire - urmărirea sistematică a armelor de foc şi, atunci când este posibil, a pieselor şi a muniţiei pentru
acestea, de la fabricant până la cumpărător, pentru a sprijini autorităţile competente în procesul de detectare,
investigare şi analizare a fabricării ilicite şi a traficului ilicit.
II. Categorii de arme şi muniţii
1. arme şi muniţii interzise - armele şi muniţiile prevăzute în categoria A din anexă, a căror procurare, deţinere, port şi folosire sunt interzise persoanelor fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor publice care au competenţe în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, a unităţilor aflate în subordonarea sau coordonarea acestora, înfiinţate prin acte normative, precum şi a companiilor naţionale şi societăţilor comerciale constituite prin acte normative în vederea producerii acestui tip de armament şi muniţie;
2. arme şi muniţii letale - arme şi muniţii prin a căror utilizare se poate cauza moartea ori rănirea gravă a persoanelor
şi care sunt prevăzute în categoria B din anexă;
3. arme şi muniţii neletale - armele şi muniţiile destinate pentru un scop utilitar sau pentru agrement ori autoapărare,
confecţionate astfel încât, prin utilizarea lor, să nu se cauzeze moartea persoanelor; sunt asimilate acestei categorii şi
armele vechi.
III. Clasificarea armelor din punct de vedere al destinaţiei
1. arme militare - arme destinate uzului militar;
2. arme de apărare şi pază - arme de foc scurte, recunoscute în condiţiile prevăzute de lege, destinate să asigure
apărarea vieţii, integrităţii şi libertăţii persoanelor fizice, precum şi a bunurilor aparţinând persoanelor fizice sau
juridice;
3. arme de autoapărare - arme neletale scurte, special confecţionate pentru a împrăştia gaze nocive, iritante, de
neutralizare şi proiectile din cauciuc, în scop de autoapărare;
4. arme de tir - arme destinate practicării tirului sportiv, recunoscute în condiţiile prevăzute de lege;
5. arme de vânătoare - arme destinate practicării vânătorii, cu una sau mai multe ţevi, care folosesc muniţie cu glonţ
sau/şi cu alice, recunoscute în condiţiile prevăzute de lege;
6. arme utilitare - arme destinate să asigure desfăşurarea corespunzătoare a unor activităţi din domeniile
cinematografic, teatral, artistic, sportiv, cultural, industrial, agricol, piscicol, medico-veterinar, al protecţiei mediului şi
protecţiei împotriva dăunătorilor, precum şi desfăşurarea de către societăţile specializate de pază şi protecţie a
activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi a transporturilor de bunuri şi valori, respectiv a activităţilor de
protecţie a persoanelor;
7. arme şi dispozitive de agrement - arme şi dispozitive neletale, construite pe principii asemănătoare armelor care
nu folosesc muniţii, ce aruncă proiectile nemetalice şi sunt destinate a fi folosite atât în scop recreativ, cât şi în cadrul
competiţiilor sportive; sunt incluse în această categorie şi arcurile;
8. replici de arme tip airsoft - replici după arme şi dispozitive militare reale, la scară 1/1, cu mecanism electric,
mecanic sau pe bază de gaz neiritant, construite pe principii asemănătoare armelor, care nu folosesc muniţii, ce
aruncă proiectile nemetalice;
9. dispozitive paintball - dispozitive neletale cu mecanism pe bază de gaz sau mecanic, care aruncă proiectile sferice
nemetalice umplute cu vopsea;
10. arme de asomare - arme utilitare, folosite pentru imobilizarea animalelor, prin supunerea acestora la un şoc
mecanic, în scopul sacrificării ulterioare;
11. arme cu destinaţie industrială - arme de foc utilitare, semiautomate, destinate unui scop industrial de uz civil şi
care au aparenţa unei arme de foc automate;
12. arme cu tranchilizante - arme utilitare destinate imobilizării animalelor prin injectarea de substanţe tranchilizante;
13. arme de panoplie - arme de foc devenite nefuncţionale ca urmare a dezactivării lor sau datorită gradului avansat
de deteriorare, atestate de către un armurier autorizat în condiţiile legii;
14. arme de colecţie - armele destinate a fi piese de muzeu, precum şi armele, aflate sau nu în stare de funcţionare,
care constituie rarităţi sau care au valoare istorică, artistică, ştiinţifică ori documentară;
15. arme vechi - arme letale produse până în anul 1899 inclusiv sau reproduceri ale acestora, destinate să fie
păstrate în colecţii;
16. arme de recuzită - arme special confecţionate, fabricate sau devenite inofensive ca urmare a modificării lor de
către un armurier autorizat, necesare activităţii instituţiilor specializate în domeniul artistic.
IV. Clasificarea armelor din punct de vedere constructiv
1. arme cu aer comprimat sau gaze sub presiune - arme care, pentru aruncarea proiectilului, folosesc forţa de
expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-o butelie recipient;
2. arme de foc scurte - arme de foc a căror ţeavă nu depăşeşte 30 cm sau a căror lungime totală nu depăşeşte 60
cm;
3. arme de foc lungi - arme de foc a căror lungime a ţevii sau lungime totală depăşesc dimensiunile armelor de foc
scurte;
4. arme de foc automate - arme de foc care, după fiecare cartuş tras, se reîncarcă automat şi trag o serie de mai
multe cartuşe prin apăsarea continuă pe trăgaci;
5. arme de foc semiautomate - arme de foc care, după fiecare cartuş tras, se reîncarcă automat, dar nu pot trage o
serie de mai multe cartuşe prin apăsarea continuă pe trăgaci;
6. arme de foc cu repetiţie - arme de foc care, după fiecare foc tras, se reîncarcă manual, prin introducerea pe ţeavă
a unui cartuş preluat din încărcător prin intermediul unui mecanism;
7. arme de foc cu o singură lovitură - armă de foc fără încărcător, care este încărcată după fiecare tragere prin
introducerea manuală a cartuşului în camera de încărcare sau într-un lăcaş special prevăzut la intrarea în ţeavă;
8. arme albe cu lamă - armă care îndeplineşte următoarele criterii:
a) lama este fie solidară cu mânerul, fie echipată cu un sistem ce îi permite să facă corp comun cu mânerul său;
b) are tăiş dublu pe toată lungimea sa;
c) lungimea este mai mare de 15 cm;
e) are un mâner prevăzut cu gardă.
V. Categorii de persoane
1. vânător - persoana fizică care a obţinut calitatea de vânător...........
Descarca legea completa de aici :
Share:

No comments:

Post a Comment

ads

Popular Posts

Labels

Recent Posts

Calendar Pescuit Solunar

Get it on Google Play Calendar Pescuit Solunar

Calendar Solunar Android App

Get it on Google Play

Pages

Theme Support

Need our help to upload or customize this blogger template? Contact me with details about the theme customization you need.