PROHIBIŢIA 2013

PROHIBIŢIA 2013
Ordinul Nr.400
din 15.03.2013
privind stabilirea perioadelor si zonelor de prohibitie a pescuitului, precum si a
zonelor de protectie a resurselor acvatice vii in anul 2013
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
ACT PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 145 din 19 martie 2013
Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 694 din 4 februarie 2013 al
Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura,luand in considerare
prevederile:
– art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind
stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice
centrale si pentru modificarea unor acte normative, cu modificarile si
completarile ulterioare;
– art. 1 din anexa la Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul
Republicii Moldova privind cooperarea in domeniul protectiei resurselor
piscicole si reglementarea pescuitului in raul Prut si in lacul de acumulare
Stanca-Costesti, semnat la Stanca la 1 august 2003, aprobat prin
Hotararea Guvernului nr. 1.207/2003;
– art. 1 alin. (2) lit. a)-c) din Regulamentul (CE) nr. 2.371/2002 al Consiliului
din 20 decembrie 2002 privind conservarea si exploatarea durabila a
resurselor piscicole in conformitate cu politica comuna in domeniul
pescuitului;
– art. 7 pct.A lit. g) din Hotararea Guvernului nr. 545/2010 privind
organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, cu modificarile ulterioare,in temeiul art. 12 alin. (4) si (5) din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si
acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.317/2009,
cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art.13 alin. (3) din
Hotararea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea si functionarea
Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice si pentru modificarea unor
acte normative in domeniul mediului si schimbarilor climatice, ministrul
mediului si schimbarilor climatice emite urmatorul ordin:
Sectiunea 1 Zone si perioade de prohibitie
Articolul 1
(1) Se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul in scop comercial,
recreativ/sportiv si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si
al altor vietuitoare acvatice in habitatele piscicole naturale, pe o durata de
60 de zile, in perioada 8 aprilie-6 iunie inclusiv, si in apele care constituie
frontiera de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durata de 45 de zile, in
perioada 8 aprilie-22 mai inclusiv, cu exceptiile prevazute in prezentul
ordin.
(2) Se interzice pescuitul in scop comercial si recreativ/sportiv al oricaror
specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in raul
Prut si in zonele inundate permanent sau temporar ale acestuia, precum si
in lacul de acumulare Stanca-Costesti, pe o durata de 90 de zile, in
perioada 8 aprilie-6 iulie inclusiv.
(3) Se interzice pescuitul in scop comercial, recreativ/sportiv si familial al
oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in
fata gurii Dunarii - Meleaua Sfantu Gheorghe pana la Ciotic, pe o durata de
60 de zile, in perioada 8 aprilie-6 iunie inclusiv.
Articolul 2
In Complexul Razim-Sinoe si lacurile litorale se instituie masuri de
prohibitie pentru pescuitul in scop comercial si recreativ/sportiv al oricaror
specii de pesti si alte vietuitoare acvatice, pe o durata de 90 de zile, in
perioada 1 aprilie- 29 iunie inclusiv. Articolul 3
Se declara zone de refacere biologica/zone de protectie pentru resursele
acvatice vii urmatoarele:
a)pe raul Prut, sectorul cuprins intre barajul Stanca-Costesti si confluenta cu raul Elan, tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv, care
se va desfasura in afara perioadei de prohibitie prevazute la art. 1 alin. (2);
b)pe Dunarea Veche, intre confluenta canalului Olguta cu Dunarea Veche
si confluenta Dunarea Veche cu Canalul Sulina, Mm 13+1.000, de la
intrarea in vigoare a prezentului ordin pana la data de 30 noiembrie
inclusiv, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfasura in
afara perioadei de prohibitie prevazute la art. 1 alin. (1), cu eliberarea in
mediul acvatic natural a pestelui si a altor vietuitoare acvatice capturate;
c)sectorul de pe Dunarea Veche cuprins intre confluenta cu canalul Sulina,
de la Mm 13+1.000 si pana la confluenta cu canalul Sulina, Mm 8+600, tot
timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfasura
in afara perioadei de prohibitie prevazute la art. 1 alin. (1), cu eliberarea in
mediul acvatic natural a pestelui si a altor vietuitoare acvatice capturate;
d)lacul Gasca din Complexul Somova-Parches, tot timpul anului;
e)lacurile Erenciuc si Zmeica, tot timpul anului;
f)cursul vechi al bratului Sfantu Gheorghe din zonele rectificate, tot timpul
anului, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfasura in
afara perioadei de prohibitie prevazute la art. 1 alin. (1), cu eliberarea in
mediul acvatic a pestelui si a altor vietuitoare acvatice capturate;
g)pe bratul Chilia, zona km 72-77 Pardina, pe o durata de 113 zile, in
perioadele 20 martie-10 mai si 1 octombrie- 30 noiembrie inclusiv, fara a
aduce atingere perioadei de prohibitie instituite la art. 1 alin. (1);
h)pe Dunare, zonele Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5- 65,5, Mm 67-68,5
(Groapa Catargului si Pluton) pe o durata de 113 zile, in perioadele 20
martie-10 mai si 1 octombrie- 30 noiembrie inclusiv, fara a aduce atingere
perioadei de prohibitie instituite la art. 1 alin. (1);
i)pe bratul Borcea, zona km 33-48 (Fetesti), pe o durata de 113 zile, in
perioadele 20 martie-10 mai si 1 octombrie- 30 noiembrie inclusiv, fara a
aduce atingere perioadei de prohibitie instituite la art. 1 alin. (1);
j)zonele cu regim de protectie integrala din perimetrul Rezervatiei Biosferei
„Delta Dunarii“, tot timpul anului;
k)zona Rezervatiei Marine Vama Veche-2 Mai, delimitata de
coordonatele:NV: 43° 47’ lat. N si 28° 35’ 18“ long. E; NE: 43° 47’ lat. N si
28° 40’ long. E; SV: 43° 44’ 20“ lat. N si 28° 35’ 18“ long. E; SE: 43° 44’ 20“
lat. N si 28° 40’ long. E si a carei limita dinspre mal este balizata, tot timpul anului;
l)zona marina cuprinsa intre Periteasca si Insula Sacalin, din perimetrul
Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii“, delimitata de coordonatele:NV: 44°
46’ 12.25“ lat. N si 29° 08’ 20.08“ long. E; NE: 44° 48’ 49.59“ lat. N si 29°
26’ 00.35“ long. E; SE: 44° 44’ 02.05“ lat. N si 29° 28’ 07.06“ long. E; SV:
44° 42’ 18.56“ lat. N si 29° 10’ 25.44“ long. E, incepand cu data intrarii in
vigoare a prezentului ordin pana la data de 31 mai.
Articolul 4
(1) In zonele de refacere biologica/zonele de protectie sunt interzise:
a)pescuitul oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare
acvatice;
b)lucrari care impiedica migrarea, reproducerea sau pun in pericol
existenta resurselor acvatice vii, cum ar fi ingustarea/bararea cursului apei,
taierea si recoltarea plantelor, extragerea de namol, nisip si pietris,
colectarea ghetii;
c)lucrari in zona malurilor, precum si taierea arborilor si arbustilor de pe
mal;
d)admiterea in zona a ratelor si gastelor domestice.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), activitatile prevazute la lit. a)-c)
nu sunt interzise in urmatoarele situatii:
a)cand pescuitul se desfasoara in scopuri stiintifice sau de cercetare;
b)din considerente de prevenire a inundatiilor.
Sectiunea a 2-a Specii si perioade de prohibitie
Articolul 5
(1) Prin exceptie de la art. 1 se interzice pescuitul comercial,
recreativ/sportiv si familial al speciilor de pesti si al altor vietuitoare
acvatice, dupa cum urmeaza:
a)stiuca, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la
data de 25 martie; in perioada 8 aprilie-6 iunie inclusiv, pescuitul stiucii se
poate efectua numai cu folosirea echipamentelor de pescuit
recreativ/sportiv si a momelilor artificiale, cu eliberarea capturii in mediul
acvatic natural;
b)pietrarul (Zingel zingel), ghibortul de rau (Gymnocephalus baloni),
cernusca (Petroleuciscus borysthenicus/Leucisus borysthenicus), salaul
vargat (Stizostedion volgensis), aspretele (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul de balta (Proterorhinus
marmoratus), guvidul de Babadag (Neogobius syrman), zglavoaca
rasariteana (Cottus poecilopus), lostrita (Hucho hucho), mihaltul (Lota lota)
si caracuda (Carassius carassius), precum si alte vietuitoare acvatice
incluse in anexele nr. 4A si 4B la Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari
prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile ulterioare, tot timpul anului;
c)coregonul, pastravul de mare, lipanul, tot timpul anului;
d)pastravul indigen, pastravul curcubeu si pastravul fantanel, incepand cu
data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 30 aprilie si din
15 septembrie pana pe 31 decembrie;
e)sturionii, tot timpul anului, cu exceptia pescuitului in scop stiintific si a
pescuitului reproducatorilor in stare vie pentru programele de populare de
sustinere a Dunarii si dezvoltare a acvaculturii de sturioni;
f)capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana), pe o durata de 62 de
zile, in perioada 1 iulie-31 august.
(2) In apele Marii Negre se interzic:
a)prin exceptie de la prevederile art. 1 alin. (1), pescuitul specializat al
rechinului cu traul, ohane si paragate, precum si capturarea, detinerea si
comercializarea acestuia, de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin
pana la 30 aprilie si in perioada 15 octombrie-30 noiembrie inclusiv;
b)retinerea la bord a femelelor de rechin gestante, pe toata perioada
anului;
c)pescuitul sturionilor, tot timpul anului;
d)pescuitul guvizilor, pe o durata de 30 de zile, in perioada 1 mai-30 mai
inclusiv;
e)pescuitul delfinilor, tot timpul anului, mentinandu-se obligativitatea
raportarii capturilor accidentale de delfini inclusiv din ZEE (zona economica
exclusiva).
(3) Pescuitul calcanului se supune dispozitiilor Regulamentului (UE) nr.
1.261/2012 al Consiliului din 20 decembrie 2012 de stabilire, pentru 2013,
a posibilitatilor de pescuit pentru anumite resurse halieutice si grupe de
resurse halieutice aplicabile in Marea Neagra.
(4) Pentru pescuitul calcanului se folosesc unelte (setci) cu dimensiunea ochiului de plasa egala sau mai mare de 400 mm (2a ≥ 400 mm), iar
dimensiunea minima a exemplarelor care vor fi retinute pe timpul
pescuitului va fi de cel putin 45 cm (lungime totala).
(5) Prin exceptie de la prevederile art. 1, capturarea rapanei (Rapana
venosa) este permisa tot timpul anului; in perioada 8 aprilie-6 iunie inclusiv,
capturarea rapanei se poate efectua numai cu folosirea metodelor si
echipamentelor selective pentru aceasta specie.
Articolul 6
Prohibitia pescuitului in scop comercial si familial a scrumbiei de Dunare se
stabileste, pe sectoare astfel:
a)pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Marea Neagra pana la Ceatal
Chilia, Mm 43, pe o durata de 10 zile, in perioada 29 aprilie-8 mai inclusiv;
b)pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, pana la
Vadul Oii, km 238, pe o durata de 20 de zile, in perioada 1 mai-20 mai
inclusiv;
c)pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Vadul Oii, km 238, pana la
Gura Timocului, km 845,6, pe o durata de 30 de zile, in perioada 11 mai-9
iunie inclusiv.
Articolul 7
Capturarea sturionilor pentru programele de populare de sustinere a
Dunarii si dezvoltare a acvaculturii de sturioni, cu autorizatie speciala de
capturare a reproducatorilor de sturioni, se realizeaza in stare vie, pe o
durata de 113 zile, in perioada 20 martie-10 mai si, respectiv, 1 octombrie-
30 noiembrie inclusiv, in zonele:
a)Dunare, Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5-65,5, Mm 67-68,5 (Groapa
Catargului si Pluton);
b)bratul Borcea, km 33-48 (Fetesti).
Sectiunea a 3-a Dispozitii finale
Articolul 8
(1) Caracteristicile tehnice si conditiile de folosire a uneltelor si metodelor
de pescuit comercial sunt cele prevazute in Ordinul ministrului agriculturii si
dezvoltarii rurale nr.449/2008 privind caracteristicile tehnice, conditiile de
folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial si metodele de pescuit comercial in apele maritime si continentale, cu modificarile si completarile
ulterioare.
(2) Se interzice folosirea navoadelor in delta si in lunca inundabila a
Dunarii, in complexul Razim-Sinoe si in celelalte lacuri litorale, pe o durata
de 183 de zile, in perioada 1 aprilie-30 septembrie inclusiv.
(3) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setca in baltile, lacurile,
garlele si canalele de pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii“, in
perioada 8 aprilie-30 septembrie inclusiv.
(4) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setca in complexul
Razim-Sinoe si in celelalte lacuri litorale, tot timpul anului.
Articolul 9
(1) Capturarea speciilor de pesti si a altor vietuitoare acvatice incluse in
anexele nr. 4A si 4B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2007,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.49/2011, cu modificarile
ulterioare, se supune derogarilor stabilite potrivit respectivei ordonante de
urgenta.
(2) Fara a aduce atingere prevederilor alin. (1), dimensiunile minime ale
pestilor si altor vietuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele
prevazute in Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 342/2008
privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din
domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul
acvatic.
Articolul 10
(1) Prevederile prezentului ordin nu se aplica unitatilor de acvacultura,
inclusiv celor situate in ariile naturale protejate, cu exceptia celor din
teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii“.
(2) In amenajarile piscicole situate pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta
Dunarii“ activitatea de pescuit este permisa, in perioada de prohibitie,
numai daca administratorii amenajarilor piscicole detin licenta de
acvacultura eliberata de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura si
avizul Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii“, eliberat in baza
urmatoarelor documente:
a)facturi fiscale in ultimii 3 ani, pe specii, de achizitie a materialului piscicol
de la societatile de profil autorizate in producerea de material piscicol si
dovada popularii; b)bilantul financiar-contabil anterior anului pentru care se solicita avizul;
c)facturi privind consumul energiei electrice utilizate pentru vidarea
helesteielor;
d)licenta de acvacultura eliberata de Agentia Nationala pentru Pescuit si
Acvacultura.
(3) Activitatea de pescuit in amenajarile piscicole se face prin notificarea
prealabila cu 48 de ore inainte si in prezenta reprezentantilor Administratiei
Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii“.
Articolul 11
Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctioneaza potrivit
dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.23/2008 privind
pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea
nr.317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii
nr.82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii“, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Articolul 12
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul mediului si schimbarilor climatice, Rovana Plumb
Share:

No comments:

Post a Comment

ads

Popular Posts

Labels

Recent Posts

Calendar Pescuit Solunar

Get it on Google Play Calendar Pescuit Solunar

Calendar Solunar Android App

Get it on Google Play

Pages

Theme Support

Need our help to upload or customize this blogger template? Contact me with details about the theme customization you need.