Friday, June 7, 2013

Documente necesare eliberarii permisului de pescuit sportiv 2013

Recreativ/Sportiv

ELIBERAREA / VIZAREA PERMISELOR DE PESCUIT RECREATIV / SPORTIV
PENTRU ANUL 2013

                                  PROGRAM:
                       
  SEDIUL CENTRAL -  Luni - Vineri  08:30---16:30

  Filiala Regionala Moldova - Vineri 08:30---16:30
  Filiala Regionala Muntenia - Vineri 08:30---16:30
  Filiala Regionala Oltenia -  Vineri 08:30---16:30
  Filiala Regionala Transilvania  - Vineri 08:30---16:30 la toate punctele de lucru (Timisoara,Arad,Oradea,Deva,Satu Mare,
          Baia Mare,Cluj,Sibiu,Tg-Mures)

   Directia Maritima - Vineri 08:30---16:30


DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERARE

Pentru permisele cu valoare integrală - 30 lei:
-         actul de identitate, original şi copie;
-         dovada plăţii taxei de eliberare a permisului conform, HG nr. 1016/2009 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură având codul de cont nr. 20160103;
-         timbru fiscal sau chitanţă reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 2 lei.
Pentru permisele cu tarif redus - 10 lei:

-         actul de identitate, original şi copie;

-         adeverinţa din care să reiasă că este elev/student;

-         dovada plăţii taxei de eliberare a permisului conform, HG nr. 1016/2009 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură având codul de cont nr. 20160103;

-         timbru fiscal sau chitanţă reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 2 lei.

Pentru permisele gratuite:

            -         actul de identitate, original şi copie;

-         talon de pensie, original şi copie;

-         timbru fiscal sau chitanţă reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 2 lei.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU VIZARE

Pentru permisele cu valoare integrală - 30 lei:
-         permisul de pescuit recreativ/sportiv 2012;
-         dovada plăţii taxei de eliberare a permisului conform, HG nr. 1016/2009 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură având codul de cont nr. 20160103, original şi copie;
-         timbru fiscal sau chitanţă reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 2 lei.

Pentru permisele cu tarif redus - 10 lei:

-         permisul de pescuit recreativ/sportiv 2012;
-         adeverinţa din care să reiasă că este elev/student;
-         dovada plăţii taxei de eliberare a permisului conform, HG nr. 1016/2009 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură având codul de cont nr. 20160103, original şi copie;
-         timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 2 lei.
Pentru permisele gratuite:

-         permisul de pescuit recreativ/sportiv 2012;

-         talon de pensie, original şi copie

-         timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 2 lei.

No comments:

Post a Comment